top of page

* Sojabone is minder gevoelig vir stand as mielies.

* Om 100% oes opbrengs te relialiseer moet sojabone se stand bo 280 000 p/ha     wees.

* Om 280 000 p/ha te realiseer moet mens ten minste 320 000 p/ha neersit met     plant.

bottom of page